• برابر با : Friday - 24 May - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : مرداد ۱۳, ۱۳۹۴

13مرداد
َسرمایه سیاسی

َسرمایه سیاسی

سرمایه در لغت و مفهوم,به داشته ای گفته می شود که از قبل و جانب آن,بتوان به سود یا منفعت و دستاوردی رسید. در نوعی از تقسیم و از یک منظر ,می توان سرمایه را به ذاتی (خدادادی) و اکتسابی تقسیم کرد که عمدتا سرمایه های طبیعی افراد و دولتها را از قسم اول و […]