• برابر با : Sunday - 3 March - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

10شهریور
دودوک

دودوک

یادتان می آید به هم ایلی های مان که در دل کوهستان ها.به دنبال رمه ها وبرسرچشمه سارها وبرفرازتپه ماهورها وبه عشق دلبران وبه یادمعشوقان وازغم وفراق یاران ودرهرمناسبت احساسی وعاطفی به ندای دل هاشان با نوای دودوک پاسخ میدادند؟ خوب میدانید دودوک سازی بود بسان نی اماچون نی هفت بند نبود وکوچک تروکوتاه ازنی […]

10شهریور
مصاحبه خواندنی با هوشنگ نصیرزاده

مصاحبه خواندنی با هوشنگ نصیرزاده

هوشنگ نصیرزاده اول خرداد سال ۱۳۳۶ در بهبهان و در محله‌ای به نام پهلوانان متولد شد. پدرش نوه فریدون‌خان قشقایی یکی از خان‌های ایل قشقایی بود اما مادرش بهبهانی بود. فامیلی آنها نصیر بود اما پدر تصمیم گرفت فامیلی نصیرزاده را جایگزین نصیر کند. پدر هوشنگ نصیرزاده نظامی بود و به طور طبیعی حساسیت‌ها و […]

10شهریور
آخر دیدی کسی پرسید، پس چه شد؟؟؟

آخر دیدی کسی پرسید، پس چه شد؟؟؟

حدود هشتصد سال پیش حافظ زیباسرود، ما آزموده ایم دراین شهر بخت خویش بیرون باید کشید از این ورطه رخت خویش و چه شاه غرلی است غزل واعظان با آن بیت زیباودلکش،،، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند این جا مراد شیخ تزویر وریاست ریای […]