• برابر با : Tuesday - 28 May - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

22فروردین
قتل عام گوسفندانِ در حال کوچ در تصادف با کامیون

قتل عام گوسفندانِ در حال کوچ در تصادف با کامیون

برخورد کامیون با یک گله دام در مسیر کوچ، موجب تلف شدن ۷۵ راس دام شد.