• برابر با : Monday - 27 June - 2022

آرشیو روزانه : مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

19مرداد
مدیرانی با ای کیوی پایین!

مدیرانی با ای کیوی پایین!

کاوه بهلولی قشقایی – اصولا در سپهرمدیریت ،مدیران فاقد هوش ،جایی ندارند یا حداقل،عمری ندارند. حداقلی از هوش منطقی،هوش هیجانی،هوش اجتماعی و هوش سیاسی، لازمه وجودی یک مدیر عادی می باشد. افراد علاقه مند یا در معرض مدیریت،برای ماندگاری،ناگزیر از ارتقا هوش لازم و اقتضایی ،متناسب با محیط تحت مدیریت خود می باشند. دولت ها […]