• برابر با : Monday - 27 June - 2022

آرشیو روزانه : مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

23مرداد
مصاحبه با خانم مهوش بهرامی،چابک سوار قشقایی

مصاحبه با خانم مهوش بهرامی،چابک سوار قشقایی

ایل بزرگ قشقایی مردان و زنان بزرگی در دامن خود پرورانده که دنیا را وادار به تحسین و تکریم کرده است . مردان قشقایی عاشق اسب و تفنگ ، قیقاج و تیراندازی اند و در این راه افتخارات زیادی کسب کرده اند .انگلیس با آن همه قدرت و عظمتی که برای خود قایل بود در […]