• برابر با : Monday - 8 August - 2022

آرشیو روزانه : مهر ۱۷, ۱۴۰۰

17مهر
ایران به تنهایی به اندازه یک قاره تنوع موسیقایی دارد

ایران به تنهایی به اندازه یک قاره تنوع موسیقایی دارد

دامون شش‌بلوکی، عضو هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی معتقد است موسیقی ما، پتانسیل‌های زیادی دارد و ایران به تنهایی به اندازه یک قاره، تنوع موسیقایی دارد.