• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : دی ۱۴, ۱۴۰۰

14دی
دانه دانه، رج به رج؛ روایت دست‌هایی که زیبایی می‌بافند

دانه دانه، رج به رج؛ روایت دست‌هایی که زیبایی می‌بافند

قاب پیش روی ما، روایت زندگی زن سرپریت خانواری است که از دل بحران ها و نبود حمایت ها سربرآورده است، دستانش را می ستاید و چرخ کج رفتار و ساز ناکوک روزگار را با هنرش متقاعد به کوک شدن می کند؛ او می بافد و در هر رج و بافتنی گرهی می زند از دار به دل از قلاب به قلب، یکی رو،یکی زیر؛یک سو شکست یک سو پیروزی،یکی رو یکی زیر، یک سو غم یک سو شادی.

14دی
پوشش رسانه ای «شهدای عشایر فارس» در صدا و سیمای فارس
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس خبر داد

پوشش رسانه ای «شهدای عشایر فارس» در صدا و سیمای فارس

سهرابی گفت: صدا و سیمای فارس با هدف انعکاس رشادت های شهدای عشایر فارس، کنگره «شهدای عشایر فارس» را که در سوم اسفند ۱۴۰۰ برگزار می شود مورد پوشش رسانه ای قرار خواهد داد.