• برابر با : Thursday - 21 September - 2023
کل اخبار 1572

آرشیو روزانه : شهریور ۹, ۱۴۰۱

09شهریور
هدف دولت، برگردان کشور به ریل توسعه و پیشرفت است
علی قشقایی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران

هدف دولت، برگردان کشور به ریل توسعه و پیشرفت است

مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه رسانه های ضد انقلاب به دنبال سنگ زدن به قطار پرشتاب اوج گرفته این نظام هستند گفت: هدف گذاری دولت فعلی برگردان کشور به ریل توسعه و پیشرفت است.