• برابر با : Thursday - 7 December - 2023
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : مهر ۲۵, ۱۴۰۲

25مهر
ارتقای آتش نشانی دوگنبدان به سازمان

ارتقای آتش نشانی دوگنبدان به سازمان

رئیس شورای شهر دوگنبدان گفت: با پیگیر ی های انجلم شده آتش نشانی دوگنبدان به سازمان آتش نشانی ارتقاء یافت.