• برابر با : Wednesday - 28 September - 2022

آرشیو روزانه : آذر ۲۵, ۱۳۹۴

25آذر
فصلی نو در ارتباطات فرهنگی و موسیقایی

فصلی نو در ارتباطات فرهنگی و موسیقایی

دامون شش بلوکی پژوهشگر موسیقی قشقایی یکی از نکات بسیار مهم که در مباحث مربوط به موسیقی شناسی (موزیکولوژی) و قوم موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) در بسیاری مواقع نادیده گرفته شده است و در موارد گوناگونی بسیاری مخاطبان و حتی کارشناسان مربوطه را هم  در حوزه تفکیکات، آنالیزهای محتوایی و جانبی را  دچار اشتباه و انحراف […]