• برابر با : Saturday - 13 July - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : فروردین ۲, ۱۳۹۵

02فروردین
بیوگرافی نقاش چیره دست قشقایی(دکتر حسن بهادری کشکولی)

بیوگرافی نقاش چیره دست قشقایی(دکتر حسن بهادری کشکولی)

به نام آنکه زیباست و زیباآفرین «برای اینکه واقعیّات زندگی آدمی، مانند، آرزوها، امیدها و عشق ها یک نوع تجسّم واقعی و باداوام یابد، کسانی لازمند که حسّاس تر، روش بین تر و وارسته تر از دیگران باشند تا بتوانند با جوهر وجود خویش حیات دیگران را دلرباتر نموده و هنرمندانه از آن نقشی بلیغ […]