• برابر با : Sunday - 16 June - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : شهریور ۲, ۱۴۰۰

02شهریور
«وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» محوری برای جذب حداکثری است
عضو هیات انتخاب جشنواره نواحی موسیقی:

«وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» محوری برای جذب حداکثری است

دامون شش بلوکی گفت: در چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران، «وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» بر اساس محورهای سنت، اصالت و آفرینش‌های درون قومی و بین قومی تعیین شده است.