• برابر با : Sunday - 16 June - 2024
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : تیر ۵, ۱۴۰۲

05تیر
بودجه سرانه شهروندی دوگنبدان نسبت به سایر شهرها پایین است

بودجه سرانه شهروندی دوگنبدان نسبت به سایر شهرها پایین است

موسس مدرسه مجازی سرمایه گذاری و مشارکت (مشاور در سرمایه گذاری امور شهرداری های کشور) گفت: بودجه سرانه شهروندی در دوگنبدان نسبت به دیگر شهرها پایین است و این امر باعث شده این شهرستان هر سال به فقر شهری نزدیک تر شود.