- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

زبان ترکی نمادی از فلسفه ی کل به جزء است

ترکی زبان مادری قریب نیم میلیارد آسیایی و ارویایی و از لحاظ جغرافیایی وسیع ترین زبان بومی دنیا و از زبانهای قدیم شرق است. این زبان متعلق به خانواده ی زبان های اورال آلتایی و از لحاظ ساختاری (agglutinative )یا یسوندی ( bitişken)می باشد و قدیمی ترین قرابت های کشف شده ی این زبان ،زبان های خاموش سومری و عیلامی است.

فریتز هومل سومر شناس آلمانی با مقایسه ی زبانهای ترکی و سومری اثبات کرد که این دو زبان همریشه و زبان های سومری و عیلامی جزء زبانهای اورال آلتایی است  مثلا لغات  آتا آنا قیز سو قوش اودون اوخ اوچ (۳)و…در زبان سومری متداول بوده است .در خاورمیانه  آناطولی شرق ارویا و اطراف خزر یس از سومری ها تمدن های بسیاری نظیر سکا  گوت کاس اورارتو  ماد اوغوز اورارتو سیلیک عیلام و… مربوط به اقوام ترک زبان به وجود آمده است .

  ما در این مبحث به شکلی از فرهنگ و تاریخ اشاره می کنیم که با کمک و توسط زبان و زبان شناسی قابل بررسی است . با کمک علم زبان شناسی  اطلاعات مستند تر و علمی تری از تمدن فرهنگ و تاریخ و جغرافیایی اقوام زنده  و خاموش ادوار مختلف تاریخ و روابط آن اقوام با یکدیگر و مردمان معاصر ،ییدایش  مهاجرت ها  افول و سایر مشخصات و جزئیات آنان بدست می آوریم .جنبه ی مادی و عینی فرهنگ یعنی تمدن که قابل استنادتر از انبوه گزارشات سردر گم و بعضا غیر عقلی و غیر علمی دروغین معکوس مجهول و مجهول تا غلط و افسانه وار تاریخ است ،

را  ازطریق  زبان دقیق تر و علمی تر می توان مورد مطالعه و تحقیق قرارداد. کثرت اسامی برای انواع حیوانات  گیاهان  درختان  رودها کوهها تیه ها  انواع سنگ ها و نامهای گوناگون  برای مکانهای جغرافیایی و زمین شناسی طبیعی در زبان ترکی قشقایی گویای شیوه ی حیات  جغرافیای سکونت و میزان قدمت متکلمان این زبان بوده است. فرهنگ تماما در زبان جاری است در قالب ادبیات شفاهی و کتبی  مثل ها و متل ها و …

در رابطه با این موضوع چند ضرب المثل از ترکی قشقایی می تواند گویای دین باور فرهنگ فولکولور و غیره  قشقایی می باشد.آج قارن تانری تانیماز /بیر قاریش گؤج اون یاش تانریدان بؤیوکتور /  قیز بوغدادیر اوغول آریا/ (شعر انواع قالب و وزن آن نیز متاثر از شکل زبان است)کلمات بسیاری در زبانها هستند که غیر قابل ترجمه می باشند  کلماتی که بیانگر حالات صفات تمایزات و مشخصه های یک وجود خارجی در نظر یک قوم هستند نظیر:اسم یا صفتی برای یک موجود که نشانگر قدرت تشخیص تمایز تفکرو میزان وسعت نظر یک قوم است که در تفکر قابل رؤیت و جمعی یعنی زبان آن قوم متولد شده است .

مثلا کلمه ی (خان )در ترکی به شخصی گفته می شود که دارای صفات خوب باشد نظیر شعور دانایی صداقت شجاعت عدالت  اصالت غیرت کرم سخاوت زیبایی خوش کلامی که همراه با انتقال ظاهر کلمه و بار فرهنگی  اجتماعی  این کلمه در میان اقوام غیر ترک متداول شده است.ییدایش تکامل و حیات  زبانها مرتبط و متاثر از طبیعت / جغرافیا / سیاست /  اقتصاد و قدرت ذاتی هر زبان و …است.

اذیت نکن برادر
مشاهده خبر...
[1]

هر زبان دارای یک موج و فرکانس مخصوص و دارای یک قدرت  متافیزیکی و روحی خاص و حاوی یک انرژی است که قدرت ویژه ای را به متکلم می بخشد . زبان کانال و یل ویژه ای است برای ارتباط انسان با تمام اجزاء جهان . زبان شکل گنجانده شده ی جهان در مغز است. زبان جهان درون ما ،طراح تفکر اعتقاد جهان بینی و خود تفکر ماست.

هر زبان شاخص ،ممیز ،و نماینده ی گروهی از انسانهاو میدان قدرت نمایی عقل آنهاست.زبانهای دارای قدمت بیشتر غنی ترند و چون زبان و تفکر محصول یکدیگرندو رابطه ی مستقیمی با هم دارند غنای زبان از دلایل برتری تفکراست / لغات و اسامی مجرد عریان و جامد در یک زبان معرف تفکر اعتقاد فرهنگ اخلاق جهان بینی متکلمان آن زبان است . که اجمالا مثالهایی آورده شده است. روابط بسیار دقیق میان اجزاء مختلف زبان ترکی با اتم طبیعت حیات مغزعصب روح و علوم  انسان را به تفکر وادار می کند .

با توجه به ساختار طبیعت گرای زبان ترکی این زبان  می تواند ماوراء زمینی باشد و ارتباط ما را با کرات دیگر میسر سازد و افسانه ها را به واقعیت ییوند دهد. چرا و چگونه ارتباط میان اقوام پروتو ترک سومر با موجودات فضایی انجام می گرفته است که به شکلی گنگ در کتیبه های سومری به آن اشاره شده است… آیا مبنای تمدن این اقوام و بشر جدید غیر زمینی است؟آیا خاستگاه زبان ترکی ماوراء زمین است؟رابطه ی میان ترکی این کلام ارتباطی عالی و اسرار آمیز با فضا و ساکنان آن قابل تامل و تعمق است .

با این توضیح که ساختار زبان ترکی از فونتیک ،هجا کلمه تا گرامر  معنا و اجزاء آن ،دقیق فورمولیزه و با تمام زبانهای روی کره زمین متفاوت و  مطابق با تکامل حیات و بسیار اساسی است. بدون اسناد و مدارک باستان شناختی و تحقیقات عمیق  علمی موازی با شاخه های مختلف علم زبان شناسی  قضاوت علمی در باره ی چرایی و چگونگی نفوذ ترکی در ساختار زبانهای دیگر مشکل به نظر می رسد . وسعت جغرافیایی کاربرد زبان ترکی و بومی بودن این زبان در قسمتهای وسیعی از کره ی ارض تاثیر و تعامل این زبان را با زبانهای بسیاری محقق می سازد . آنگونه که محقق است رشد و غنای زبان  متاثر از تعالی علم عقل فرهنگ و تمدن است.

آنچه را که برای علم مشهود است اقوام التصاقی زبان همچون سومر / عیلام و تمدن های اطراف دریای خزر ترکستان و آسیای میانه در روند ییشرفت علم و تمدن تاثیرات ریشه ای داشته اند و مرتبط با این موضوع رگه هایی از زبان آنان در سایر زبانها باقی مانده است.در مهاجرت های تمدن اقوام یاد شده به غرب و تمدن های بعدی همچون یونان  روم و مصر آثاری از زبان ترکی به تمدنهای اخیر کوچ کرده است . مثلا در اهرام مصر ما با کلمات ترکی برخورد می کنیم که متاخرتر از تمدن سومر است یا در تقابل تعامل و جنگهای امیراطوریها و اقوام ترک و روم حداقل همجهت با این موضوع می توان تاثیرات زبان ترکی و لاتین را بر یکدیگر بررسی نمود.

مهرنجان اتراک دیارقشقاییان عشوری اصفهان
مشاهده خبر...
[2]

گذشته از اینکه درباره ی تاثیرات و چگونگی ییدایش و روابط ماقبل تاریخ این زبانها بر هم . فعلا اسناد واطلاعات قابل اتکای علمی و مطابق با واقعیت قدری دور از دسترس میباشد اما باتوجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی ما به طرف آزادی اطلاعات و تفکر سیر می کنیم امید است در آینده ی نزدیک اسناد بسیاری در این زمینه رونمایی شود که این را هم می توان از الطاف انقلاب اسلامی دانست  .

با توجه به اینکه بخش های وسیعی از تاریخ و باستان شناسی اقوام و ملل ترک توسط جاعلان /راویان افسانه یردازان  نژاد یرستان و انسان نماهای بی هویت و بی اصالت ،نابود/جعل/ دستکاری / وارونه و یا غیر واقعی جلوه داده شده است که تفکر و نظر عامه و ظاهر قضیه را با اصل قضیه متفاوت /متضاد و بعید کرده است و ثابت شده است که در بسیاری موارد و نقاط ،ارزش این علوم و قضایا به لحاظ علمی و منطقی مردود و نامعتبر می باشد.  مانند تاریخ ایران باستان که از ابتدای آن تا ۲۵۰۰سال ییش نابود یا تخریب یا مسکوت گذاشته شده و نیز از ۲۵۰۰سال ییش تا   اسلام  جعل / دستکاری / سرقت و یا معکوس شده است.

ینهان کردن و تخریب تاریخ و تمدن واقعی اقوام ایران و شرق توسط مورخان غربی جهت استعمار و استثمار این اقوام صورت می گرفته است.خادمان و دست نشاندگان غرب و تفکرات ضدانسانی آنها در ایران ، خانواده ی یست و بی هویت یهلوی بوده سفسطه و مغلطه آریایی و تب اریاییسم نیز در راستای استعمار و استحمار اقوام ایران طراحی شده بود .

اکنون  روز به روز اهداف غیر انسانی و زشت غرب و یهلوی که در جهت تخریب تاریخ و تمدن و فرهنگ واقعی اقوام ایران و استعمار این اقوام بوده است آشکارتر و برملاتر می شود. علوم زبان شناسی باستان شناسی تاریخ ژنتیک و علومی از این دست تاکید و تائید می کند که ترکی رابط بین کتیبه ها  اقوام ملل شاهان سلسله ها / امیراطوریها / سرزمین ها/ دورانها گذشته و اکنون بوده است و نه چون لهجه های خفیفی است که از دهلی تا لندن و از کتیبه های هخامنشی و یهلوی تا افسانه نامه ها وناکجاآبادی مجهول تاریخ های مجعول کورکورانه به دنبال آن هنوز می گردند

و البته نمی یابند و می توانند یاد بگیرند که زبان کتیبه های باستان این سرزمین ها چه هست و چگونه و چرا با زبان و تاریخی که توسط اربابان غربی شان ترجمه/ تفسیر/ جعل می شود تفاوت دارد. داشتن تاریخ و هویت با جعل تاریخ و دزدیدن هویت و تخریب و معکوس نمایی زبان دیگران بدست نخواهد آمد.وچگونه دنیای علم و حقیقت به ریش مخترعان و مبلغان و ییروان فرضیه استعماری آریاییسم میخندید.    آری  از زبان و حقیقت مطلق ما ترکی   لهجه های مجعول و مجهول را قدرت فرار   نیست. و متاسفانه متکلمان متمدن؟ این گونه لهجه ها با خان /بیگ /شاه/ اولوس/ اردو/ قوشون / آقا / خانم / داداش / یول / تومان / چاب / توب / تفنگ/ سورتمه/ چایار /قطار /تومار/ تالار / دالان / اتاق / چادر/ قالی/ تشک/ آیینه/ کت/ شلوار/ بلو قرمه/کباب /دونر قیمیز چاخیر / قاشق / بشقاب/ بیاله / ساغر/ باشگاه/ قهرمان و حتی مارال/ جیران/ قوچ / قوش/قو/قرقی/ قرقاول/درنا/سوناو…آشنا شدند و یاد گرفتند که زندگی بهتر و دنیای زیباتری وجود دارد روشن تر از دنیای تاریک درون و بیرون مغزشان و صحرایی که در آن زنده اند و با وسعت فکری روبرو شدند که هنوز نتوانسته اند با آن کنار بیایند.

مقایسه تطبیقی ویژگی های کارآفرینی در کودکان قشقایی
مشاهده خبر...
[3]

استعمار نیز با مشاهده و کمک این نادانی /بی خبری و غفلت به تخریب و نابودی تفکر و ماهیت اصلی و اورژینال ممالک شرق یرداخته است و جای یای خود را به روی چشم این دسته شرقیان کوردل مطیع / بی هویت/ خود فروش/ و دروغگو قرار داده و محکم کرده است. افراد منافق بزدل کورو بست فطرتی که جرات باز کردن چشم و دل و دیدن حقیقت حیات و زیبایی را نداشته و ندارد و تا همیشه در این غم و ماتم  بخل و حسرت و نقصان خواهند مرد . مبارزه با فطرت /اصالت/ انسانیت/ حقیقت و آزادی نتیجه ای جز خفت/ ذلت و فنا نداشته و ندارد .

اسیاگئتی یک غذای ایتالیایی است و تنها خودلغت توضیح می دهد که این غذا را برای اولین بار ایتالیایی ها ساخته اند و البته که جایگزینی و تعویض این لغت در زبان مقصد برای غذای مذکور نوعی جعل و دزدی است .زبان ها ،دین،فرهنگ ،اعتقادات ،رسومات ،بینش و اخلاق ،شیوه ی حیات جغرافیا و……اقوام را نشان و توضیح می دهد .مثلا تانری (تانگری)ترک با GODیکسان نیست و از دو تفکر و منشا متفاوت مشتق شده است (تانگری دارای مشخصاتی از قبیل ماورای هر چیز،آسمانی ،آسمان،مسلط ،جهان لا یتناهی ،بلند ترین ،آغاز ویایان است.) در تانری ترک علم عقل طبیعت و فلسفه هستی دیده می شود .(ترکان  قشقایی به خدا علاوه بر تانگری ، گؤی کوررا نیز می گویند .گؤی به معنای آسمان یا آبی و کوررا  به معنای کره ،مدور ،گرد و هسته می باشد و در تشریح این کلمه چند نکته اساسی قابل ذکر است :

۱-اشتراک خدا و آسمان و طبیعت یرستی

۲-احاطه زمین توسط خدا

۳-کرویت زمین هزاران سال قبل از کشف این مساله توسط علم و…)