- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

زندگی نامه شهید علی قشقایی

فرزند : مرحوم حاج کیومرث

تاریخ تولد:۱۳۴۷     محل تولد: علی آباد باغخواص

تاریخ ومحل شهادت : ۱۲/۴/۱۳۶۱ گیلان غرب

خصوصیات اخلاقی شهید: ایشان احترام بیش از حد به پدر ومادرش ومخصوصاً پدر بزرگوارش وهمچنین به خواهر وبرادرانش وسایر اقوام می گذاشت.آن شهید بزرگوار دوران تحصیلات ابتدایی وراهنمایی رادرتهران گذراندند ایشان در فعالیت های مربوط به انقلاب ازجمله حضور در تظاهرات وهمچنین راهپیمایی هفدهم شهریور شرکت نمودند که ازطرف ساواک نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

قسمتی از وصیتنامه شهید:

مادر منشین چشم براه برگذر امشب     برخانه پرمهر تو زین پس نیایم

آسوده بیارام مکن فکر پسر را            چون ماهمگی رهرو راه حسینیم

بردایه بگو او که مهمان خداشد           تابستر من را لب ایوان نگشاید

برخواهرمن نیزمگواوبه کجا رفت          چون تازه جوان است وتحمل نتواند

پیراهن خونین مرابردرودیواربیاویز       تامردم این شهربدانند که رهم چیست

((روحش شاد وراهش پررهرو باد))

مشاهده خبر...
اهدای ۲۰۰۰ راس گوسفند به جبهه ها