- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

چارت سازمانی جمعیت جوانان قشقایی

چارت سازمانی جمعیت جوانان قشقایی با رویکردی جدید و بر اثر تلاش بی وقفه جوانان قشقایی در طی ۶ ماه جمع بندی و اعلام گردید تا با شکل گیری سازمانی پیش به سوی برآورده شدن اهداف سازمان قدم برداشته شود.

در شکل زیر میتوانید چارت سازمانی جمعیت جوانان قشقایی را مشاهده نمائید

اطلاعیه اردوی تفریحی،فرهنگی جمعیت جوانان قشقایی
مشاهده خبر...
[1]