- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

مسابقه کتابخوانی به اجاقت قسم برگزار می شود

مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب « به اجاقت قسم » نوشته استاد محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر ایران برگزارمی گردد.

به گزارش پایگاه خبری ، تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی ،به همت کانون فرهنگی و هنری«سرداران شهید» و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب « به اجاقت قسم » نوشته استاد محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر ایران برگزارمی گردد.

به همت کانون فرهنگی ، هنری«سرداران شهید» محله قشقایی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا وبا هدف افزایش سرانه مطالعه و آشنایی خوانندگان با کتب مولفین قشقایی مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب « به اجاقت قسم » نوشته استاد محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر ایران برگزارمی گردد.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این مسابقه از مورخه ١٣٩۴/٠٩/٢۴ الی ١٣٩۴/١٠/٠۶ با مراجعه به این لینک(اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا) [1]  نسبت به دریافت سوالات مسابقه اقدام کنند و جهت دریافت کتاب مسابقه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا کانون سرداران شهید محله قشقایی مراجعه نمایند

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارائه پاسخنامه ١٣٩۴/١٠/٠۶می باشد.

پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی فرهیختگان قشقایی در شیراز و صدرا
مشاهده خبر...
[2]