- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

جدول لیگ دسته دوم فوتبال فصل ۹۵ – ۹۶ در پایان هفته پانزدهم

جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل ۹۶ -۹۵

 

 

لیگ دسته ۲ گروه A
دی اسپورت بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اروند خرمشهر ۱۵ ۸ ۵ ۲ ۲۱ ۱۳ ۸ ۲۹
۲ فولاد نوین اهواز ۱۵ ۸ ۳ ۴ ۲۹ ۱۶ ۱۳ ۲۷
۳ برق نوین شیراز ۱۵ ۷ ۶ ۲ ۱۶ ۵ ۱۱ ۲۷
۴ نفت امیدیه ۱۵ ۷ ۶ ۲ ۱۹ ۱۲ ۷ ۲۷
۵ بعثت کرمانشاه ۱۵ ۸ ۲ ۵ ۲۱ ۱۷ ۴ ۲۶
۶ نفت و گاز گچساران ۱۴ ۶ ۶ ۲ ۲۶ ۹ ۱۷ ۲۴
۷ سپهر نقش جهان ۱۵ ۶ ۴ ۵ ۱۹ ۱۸ ۱ ۲۲
۸ زاگرس یاسوج ۱۴ ۶ ۳ ۵ ۱۵ ۱۴ ۱ ۲۱
۹ کیمیا فرایند تهران ۱۵ ۴ ۷ ۴ ۲۳ ۲۰ ۳ ۱۹
۱۰ قشقایی شیراز ۱۵ ۴ ۴ ۷ ۱۶ ۱۷ ۱۶
۱۱ شهرداری اراک ۱۵ ۴ ۳ ۸ ۱۶ ۲۶ -۱۰ ۱۵
۱۲ شهر باران تهران ۱۴ ۱ ۲ ۱۱ ۸ ۲۸ -۲۰ ۵
۱۳ شهباز نوژان البرز ۱۵ ۱ ۱ ۱۳ ۷ ۴۱ -۳۴ ۴

 

 

لیگ دسته ۲ گروه B
دی اسپورت بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری کاشان ۱۵ ۷ ۵ ۳ ۲۰ ۱۳ ۷ ۲۶
۲ شهرداری فومن ۱۵ ۷ ۴ ۴ ۱۷ ۱۵ ۲ ۲۵
۳ شهرداری بندرعباس ۱۴ ۷ ۳ ۴ ۲۰ ۱۷ ۳ ۲۴
۴ شهرداری ارومیه ۱۵ ۶ ۳ ۶ ۱۷ ۱۹ ۲۱
۵ شهرداری ماهشهر ۱۴ ۵ ۴ ۵ ۲۴ ۱۹ ۵ ۱۹
۶ پتروکیان شوشتر ۱۴ ۴ ۷ ۳ ۱۸ ۱۳ ۵ ۱۹
۷ داماش گیلان ۱۴ ۵ ۴ ۵ ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۹
۸ شهید کریمی جویبار ۱۴ ۵ ۳ ۶ ۱۴ ۱۷ ۱۸
۹ استقلال آبی ب ۱۴ ۳ ۸ ۳ ۱۴ ۱۶ ۱۷
۱۰ بادران نوین تهران ۱۵ ۴ ۵ ۶ ۱۳ ۱۷ ۱۷
۱۱ آبی پوشان اردبیل ۱۴ ۲ ۷ ۵ ۱۴ ۱۵ ۱۳
۱۲ نفت نوین آبادان ۱۴ ۳ ۳ ۸ ۱۱ ۲۳ -۱۲ ۱۲
مشاهده خبر...
برپایی نمایشگاه صنایع دستی قشقایی در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

لیگ دسته ۲ گروه C
دی اسپورت بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری همدان ۱۵ ۸ ۵ ۲ ۲۳ ۱۲ ۱۱ ۲۹
۲ شهرداری تبریز ۱۵ ۷ ۵ ۳ ۲۰ ۱۵ ۵ ۲۶
۳ سردار بوکان ۱۵ ۶ ۵ ۴ ۱۶ ۱۳ ۳ ۲۳
۴ پاس همدان ۱۵ ۶ ۵ ۴ ۱۵ ۱۲ ۳ ۲۳
۵ شاهین شهرداری بوشهر ۱۵ ۵ ۷ ۳ ۲۰ ۱۵ ۵ ۲۲
۶ هف سمنان ۱۵ ۵ ۶ ۴ ۱۸ ۱۷ ۱ ۲۱
۷ نیرو زمینی تهران ۱۵ ۴ ۷ ۴ ۲۰ ۱۳ ۷ ۱۹
۸ شاهین ماهشهر ۱۵ ۵ ۴ ۶ ۱۸ ۲۲ ۱۹
۹ کارا شیراز ۱۵ ۴ ۶ ۵ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۸
۱۰ آلومینیوم هرمزگان ۱۵ ۳ ۵ ۷ ۶ ۲۰ -۱۴ ۱۴
۱۱ بانی گستر کیش ۱۵ ۳ ۴ ۸ ۱۱ ۲۳ -۱۲ ۱۳
۱۲ کاسپین قزوین ۱۵ ۱ ۷ ۷ ۹ ۱۵ ۱۰