- پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب - https://www.sardarjonoub.ir -

معرفی کتاب* قشقایی ها و مبارزات مردم جنوب

تالیف:غلامرضا میرزایی

تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۱

تعداد صفحات: ۳۲۰

نوبت چاپ: اول

ایل قشقایی از اوایل دوره صفویه وارد خطه ی جنوب ایران شد و از دوره زندیه حیات فعالی را در عرصه سیاسی – اجتماعی این ایالت آغاز کرد، این تأثیرگذاری از دوره مشروطیت و همگام با مبارزات مشروطه خواهی در ایالت فارس، وارد مرحله اثر گذار جدیدی شد و پیوند مستحکمی بین علمای پیشرو فارس و انقلابیون جنوب برقرار ساخت. ایل قشقایی پس از پیروزی مشروطیت تا آغاز جنگ جهانی اول ، در تنش آشکار با نفوذ انگلیس در جنوب به سر می برد با آغاز جنگ جهانی اول، با ایفای نقش محوری در نبرد با بیگانگان و عوامل داخلی آنها ، وفاداری همیشگی خویش را به میهن اسلامی به ثبات رساند. در اوایل دوره پهلوی رضاخان برای درهم شکستن قدرت این ایل ،به قلع و قمع آن پرداخت. اگر چه ایل قشقایی با مقاومت سراسری و بسیج قبایل و کانونهای قدرت، برای مدتی نیروهای رضاخان را با شکست مواجه ساخت. اما سرانجام در برنامه ای زمان بندی شده سازمان سیاسی ، اجتماعی ، ایل قشقایی که شمار مبارزه با بیگانگان در فارس بود، از هم پاشید این کتاب نقش برجسته ایل قشقایی را در جنگ جهانی اول، مورد بررسی قرار می دهد.
سیبخوران*کیتاب لار
مشاهده خبر...
[1]