• برابر با : Wednesday - 24 July - 2024
کل اخبار 1627

آموزش عشایر

11اردیبهشت
رونمایی از سردیس محمد بهمن بیگی در قلب پایتخت

رونمایی از سردیس محمد بهمن بیگی در قلب پایتخت

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب،آیین تغییر نام خیابان شصت و چهارم اسد آبادی و رونمایی از سردیس محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش عشایر در ایران با حضور اعضای شورای شهر تهران، رییس سازمان زیباسازی و شهردار منطقه شش برگزار شد.