• برابر با : Tuesday - 28 May - 2024
کل اخبار 1627

اداره کل منابع طبیعی اصفهان

11دی
طرح کاهش خطر و پاسخ به بحران در اصفهان تدوین می‌شود

طرح کاهش خطر و پاسخ به بحران در اصفهان تدوین می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران با موضوع پیشگیری و اطفا حریق در جنگل‌ها و مراتع استان اصفهان با اشاره به اینکه ۵۳ مخاطره در کشور توسط پژوهشگاه سوانح طبیعی شناسایی و ثبت شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۴۲ مخاطره طبیعی و انسان‌ساز در استان اصفهان […]