• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل اخبار 1627

باشگاه استقلال تیم قشقایی زمین چمن حافظیه

02اردیبهشت
نبود زمین تمرین مناسب دامن قشقایی را هم گرفت

نبود زمین تمرین مناسب دامن قشقایی را هم گرفت

تمرینات تیم قشقایی به دلیل نبود زمین تمرین تعطیل شد.