• برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل اخبار 1627

بانوی عشایر بانوی مرتع دار گیاهان دارویی گیاه انغوزه فریده ملک پور

23آبان
وقتی آقای دکتر پیشنهاد کرد برای این بانوی قشقایی مطب بزند!

وقتی آقای دکتر پیشنهاد کرد برای این بانوی قشقایی مطب بزند!

بانوی عشایری می‌گوید: همسر آقای دکتر، هر وقت فرزندش بیمار می‌شد، با من تماس می‌گرفت و راهنمایی می‌خواست. می‌گفتم: شوهر تو دکتر است، آن وقت به من زنگ می‌زنی؟! می‌گفت: اصل درمان، پیش توست … خانم دکتر نمی‌دانست درمان بیماری‌ها با گیاهان دارویی را از مادربزرگ‌های ایل یاد گرفته‌ام و تلخی حسرتم از جا ماندن از رؤیای پزشکی را اینطور تحمل می‌کنم …