• برابر با : Monday - 4 March - 2024
کل اخبار 1627

تئاتر شهر هنر نمایش

11دی
نگاهی به آمار فروش و مخاطب تئاتر

نگاهی به آمار فروش و مخاطب تئاتر

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۰ شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد. وجود نمایش‌های تکراری و استفاده تئاترشهر از آثاری که در دیگر تماشاخانه‌ها موفق بوده‌اند از نکات قابل توجه این آمار است.