• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل اخبار 1627

تئاتر شهر گیشه تئاتر

11دی
نگاهی به ۲۳ هزار مخاطب تئاترشهر

نگاهی به ۲۳ هزار مخاطب تئاترشهر

تئاتر شهر، با شش نمایش ۲۳ هزار تماشاگر را به سالن‌های اصلی، چهارسو، سایه و قشقایی این مجموعه کشاند و در مجموع سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بلیت فروخت.