• برابر با : Monday - 24 June - 2024
کل اخبار 1627

تابلوفرش فیروزآباد فرح قربانی جام جهانی 2022 قطر موزه

18فروردین
اهدای تابلوفرش قشقایی فیروزآباد‌ به موزه جام جهانی۲۰۲۲
اهدایی فرح قربانی بافنده قشقایی;

اهدای تابلوفرش قشقایی فیروزآباد‌ به موزه جام جهانی۲۰۲۲

فرش‌ نفیس و دستباف قشقایی فیروزآباد در موزه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر جای می گیرد.