• برابر با : Friday - 14 June - 2024
کل اخبار 1627

تجربه

10مرداد
اسماعیل مردانلو توانست حایز مقام برتر کشوری شود
در نخستین جشنواره معلمان مولف؛

اسماعیل مردانلو توانست حایز مقام برتر کشوری شود

در نخستین جشنواره معلمان مولف کشور به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اسماعیل مردانلو از استان فارس با کتاب نگاهی به تجربه مدرنیته در ایران حائز رتبه برتر کشوری در این جشنواره شد. این کتاب که در ۶ فصل و ۴۴۰ صفحه انتشارات سنا منتشر شده است با ابتناء به برخی نظریات […]