• برابر با : Sunday - 1 October - 2023
کل اخبار 1617

تمرینات تیم قشقایی تیم قشقایی استاندار فارس یازدید از تیم قشقایی پاداش

22اردیبهشت
تخصیص  پاداش برای پیروزی‌های قشقایی توسط استاندار فارس

تخصیص پاداش برای پیروزی‌های قشقایی توسط استاندار فارس

استاندار فارس با حضور در تمرینات تیم شهدای قشقایی، برای پیروزی‌های این تیم پاداش تعیین کرد.