• برابر با : Wednesday - 25 May - 2022

تیم فوتبال قشقایی،الپ سون قشقایی،قشقایی،فوتبال ققایی،قشقایی،اسل قشقایی ف

09مهر
آلپ سون قشقایی به دیدار تیم گویم می رود .

آلپ سون قشقایی به دیدار تیم گویم می رود .

 باقری گویم = آلپ سون قشقایی مکان:گویم  زمان:جمعه ساعت ۱۵ ۱۰/۰۷/۹۴