• برابر با : Thursday - 7 December - 2023
کل اخبار 1627

تیم فوتبال قشقایی،الپ سون قشقایی،قشقایی،فوتبال ققایی،قشقایی،اسل قشقایی ف

09مهر
آلپ سون قشقایی به دیدار تیم گویم می رود .

آلپ سون قشقایی به دیدار تیم گویم می رود .

 باقری گویم = آلپ سون قشقایی مکان:گویم  زمان:جمعه ساعت ۱۵ ۱۰/۰۷/۹۴