• برابر با : Friday - 14 June - 2024
کل اخبار 1627

جام حذفی فوتبال ایران خداحفظی نمایندگان فارس شکست فجر شهید سپاسی شهدای قشقایی

29آذر
وداع زود هنگام نمایندگان فارس با جام حذفی
حذف قشقایی از جام حذفی

وداع زود هنگام نمایندگان فارس با جام حذفی

فجر شهید سپاسی و شهدای قشقایی با شکست از جام حذفی فوتبال ایران خداحافظی کردند.