• برابر با : Wednesday - 24 July - 2024
کل اخبار 1627

جشنواره اقوام موسیقی اقوام موسیقی کردستان جشنواره موسیقی اقوام ایرانی سنندج شهر خلاق موسیقی

05مهر
هنرمندان قشقایی در جشنواره‌ موسیقی اقوام ایرانی استان کردستان

هنرمندان قشقایی در جشنواره‌ موسیقی اقوام ایرانی استان کردستان

نخستین جشنواره موسیقی اقوام ایرانی با حضور ۲۵ گروه از ۱۸ قوم ایرانی در سنندج آغاز شد.