• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل اخبار 1627

خبرگزاریرفارس ولی رمضانی رییس محیط زیست گچساران خدری سدکوثر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پسماند

09اردیبهشت
شهروندان برای پرداخت عوارض خود به شهرداری دوگنبدان اقدام کنند/خدمات مطلوب شهری نیازمند پرداخت عوارض
رضا قشقایی شهردار دوگنبدان:

شهروندان برای پرداخت عوارض خود به شهرداری دوگنبدان اقدام کنند/خدمات مطلوب شهری نیازمند پرداخت عوارض

شهردار دوگنبدان گفت: شهروندان برای پرداخت عوارض خود به شهرداری شهرستان مراجعه کرده و ما را در اجرای خدمات خوب شهری یاری کنند.