• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل اخبار 1627

خبرگزاری فارس رضا قشقایی شهردار دوگنبدان معارفه گچساران

25فروردین
برای خدمت از تمام طرفیت پرسنل شهرداری دوگنبدان استفاده می کنیم
رضا قشقایی شهردار دوگنبدان:

برای خدمت از تمام طرفیت پرسنل شهرداری دوگنبدان استفاده می کنیم

شهردار دوگنبدان گفت: مبنای کار قانون و خدمت به مردم بوده و از تمام طرفیت پرسنل شهرداری این شهرستان استفاده خواهیم کرد.