• برابر با : Saturday - 13 July - 2024
کل اخبار 1627

روز روستا و عشایر عشایر شهرضا

14آبان
شنیده نشدن نوای نی مرد عشایر در ساز ناکوک طبیعت

شنیده نشدن نوای نی مرد عشایر در ساز ناکوک طبیعت

تمام زندگی عشایر وابسته به دام بوده اما در چند سال اخیر خشکسالی‌ها و حذف یارانه نهاده‌های دامی باعث شده که بسیاری از عشایر نتوانند از پس هزینه‌های دام‌هایشان برآیند و مجبور شده تا چوب حراج به مال خود بزنند.