• برابر با : Sunday - 29 May - 2022

سریال خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز آتش سرد فریبا متخصص

08بهمن
«آتش سرد» در روزهای پایانی فیلمبرداری/ حضور یلدا قشقایی در بین بازیگران

«آتش سرد» در روزهای پایانی فیلمبرداری/ حضور یلدا قشقایی در بین بازیگران

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «آتش سرد» در روزهای پایانی قرار گرفت.