• برابر با : Saturday - 30 September - 2023
کل اخبار 1617

سینمای مستند انجمن صنفی کارگردانان پیروز کلنتری

02اردیبهشت
یلدا قشقایی به عنوان یکی از بازرسین انتخاب شد
معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

یلدا قشقایی به عنوان یکی از بازرسین انتخاب شد

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شد.