• برابر با : Sunday - 16 June - 2024
کل اخبار 1627

سینمای مستند انجمن صنفی کارگردانان پیروز کلنتری

02اردیبهشت
یلدا قشقایی به عنوان یکی از بازرسین انتخاب شد
معرفی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

یلدا قشقایی به عنوان یکی از بازرسین انتخاب شد

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شد.