• برابر با : Friday - 24 May - 2024
کل اخبار 1627

شورای اسلامی شهر تهران معابر شهر تهران نامگذاری معابر

15فروردین
تغییر نام میدان شهید قشقایی در شهر تهران!
در پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران چه گذشت؟

تغییر نام میدان شهید قشقایی در شهر تهران!

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران از مزین شدن ۱۴ معبر شهری و یک مجموعه ورزشی به نام شهدای گرانقدر خبر داد.