• برابر با : Sunday - 29 May - 2022

فولاد خوزستان باشگاه فولاد خوزستان بازیکن جدید فولاد

23آبان
وینگر جوان قشقایی شیراز به فولاد پیوست

وینگر جوان قشقایی شیراز به فولاد پیوست

تیم فوتبال فولاد خوزستان دو بازیکن جدید به لیست خود اضافه کرد.