• برابر با : Sunday - 3 March - 2024
کل اخبار 1627

لیگ یک ساعت برگزاری هفته بیست وهشتم

11اردیبهشت
اعلام ساعت مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال

اعلام ساعت مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال

ساعت برگزاری مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.