• برابر با : Monday - 26 February - 2024
کل اخبار 1627

لیگ یک مسابقات مس کرمان ملوان انزلی برنامه مسابقات

31فروردین
اعلام برنامه مسابقات هفته های ۲۷ تا ۳۱ لیگ یک / تاریخ بازی مس و ملوان مشخص شد

اعلام برنامه مسابقات هفته های ۲۷ تا ۳۱ لیگ یک / تاریخ بازی مس و ملوان مشخص شد

برنامه مسابقات هفته های بیست و هفتم تا سی و یکم لیگ یک فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و یک مسابقه معوقه از هفته ۲۶ اعلام شد.