• برابر با : Saturday - 30 September - 2023
کل اخبار 1617

مدیر کل حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران علی قشقایی جلسه ارتقا سطح امنیت و آرامش روستاهای بخش مرکزی ورامین

02اردیبهشت
ایجاد آسایش و آرامش مردم در روستاها از وظایف دهیاران است
قشقایی مدیر کل حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران;

ایجاد آسایش و آرامش مردم در روستاها از وظایف دهیاران است

مدیر کل حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران، گفت: تامین امنیت مردم در روستاها به عنوان یک مولفه مهم باید در اولویت‌های کاری و برنامه‌ای دهیاران باشد.