• برابر با : Sunday - 29 May - 2022

مذاکرات هسته ای احمدعلی مقدم فعال سیاسی احیای برجام مذاکرات وین دولت سیزدهم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی

21آبان
مذاکرات هسته‌ای عزت‌مندانه می‌تواند راهگشا باشد

مذاکرات هسته‌ای عزت‌مندانه می‌تواند راهگشا باشد

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: در دولت انقلابی جدید، سیاست خارجی کشورمان از روزگاری که «هر توافقی بهتر از بی‌توافقی» بود به شرایط «توافق در صورت لغو تمام تحریم‌ها» تغییر پیدا کرده است و بر همین اساس شروع از ابتدای مذاکرات عزت‌مندانه و مثمر ثمر به جای ادامه مذاکرات خفت‌بار گذشته، می‌تواند راهگشای خوبی باشد.