• برابر با : Monday - 8 August - 2022

نقل و انتقالات

11دی
۱۰ باشگاه فوتبال از ثبت بازیکن جدید محروم شدند

۱۰ باشگاه فوتبال از ثبت بازیکن جدید محروم شدند

کمیته انضباطی، ۱۰ باشگاه فوتبال را از ثبت نام بازیکن جدید محکوم کرد.