• برابر با : Saturday - 13 April - 2024
کل اخبار 1627

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین قرچک و پیشوا امام جمعه شهرستان قرچک مدیرکل حوزه سیاسی امنیتی استانداری تهران نماینده مردم شهرستان‌های ورامین قرچک و پیشوا

20اردیبهشت
معلمان استوانه‌های پیشرفت و توسعه کشور هستند
علی قشقایی مدیرکل حوزه سیاسی امنیتی استانداری تهران:

معلمان استوانه‌های پیشرفت و توسعه کشور هستند

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: معلمان استوانه های پیشرفت و توسعه کشور هستند، در دنیا و زندگی اجتماعی ستون پیشرفت جامعه علم است و معلمان نیز نقش هدایتگری را بر عهده دارند.