• برابر با : Tuesday - 28 May - 2024
کل اخبار 1627

ورزش‌های همگانی مهارت‌های فردی و نمایشی تندر بارفیکس

22مهر
رادیکال قهرمان مهارت‌های فردی و نمایشی استان فارس

رادیکال قهرمان مهارت‌های فردی و نمایشی استان فارس

هیات ورزش‌های همگانی استان فارس با مسابقات استانی مهارت فردی به استقبال هفته تربیت بدنی رفت.