• برابر با : Tuesday - 16 July - 2024
کل اخبار 1627

کودتای 28 مرداد در اصفهان دکتر مصدق کودتای 28 مرداد نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد

11دی
کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تجربه دیروز اندوخته امروز

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تجربه دیروز اندوخته امروز

آفتاب ۲۸ مرداد ۳۲ که بالای سر اصفهان آمد، خبر کودتا رسید و با تعطیلی کارخانه‌ها، حرکت در خیابان چهارباغ شروع شد، شهربانی و نیروهای دولتی هم چندان پای دولت نبودند اما سران کمونیست در اصفهان موافق تظاهرات نبوده و دستور به متفرق کردن مردم داده بودند، در ادامه آنچه در ۲۸ مرداد ۳۲ در اصفهان گذشت را خواهیم خواند.