• برابر با : Thursday - 18 April - 2024
کل اخبار 1627
0

برنامه و نتایج لیگ دسته سوم فوتبال باشگاهای کشور فصل ۹۵ – ۹۴

  • کد خبر : 3802
  • 24 اسفند 1394 - 2:12
برنامه و نتایج لیگ دسته سوم فوتبال باشگاهای کشور فصل ۹۵ – ۹۴

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی،کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد. برنامه رقابتهای لیگ دسته سوم مرحله دوم و نتایج بدست آمده تا کنون به شرح زیر است:   هفته اول سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ساعت ۱۴ استقلال نوین بجنورد ۰ […]

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی جمعیت جوانان قشقایی،کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد.

برنامه رقابتهای لیگ دسته سوم مرحله دوم و نتایج بدست آمده تا کنون به شرح زیر است:

 

هفته اول
سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ساعت ۱۴
استقلال نوین بجنورد ۰ – ۱ شهرداری ساری
شهرداری رودسر ۰ – ۱ شهرداری فومن
ایرانداد تهران ۲ – ۱ امید حسن اباد
شهرداری فیروز آباد ۰ – ۰ قشقایی شیراز
چهارشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۴
شهید کریمی جویبار – شهدای بابلسر ( لغو شد )
کیمیا فرایند تهران – چوکای تالش  ( لغو شد )
شهدای ساری – اتکا گلستان ( لغو شد )
افرا درب تبریز ۲ – ۴ شهرداری همدان
استقلال جنوب تهران ۱ – ۱ صفاهان اصفهان
استانداری کرمانشاه – شهرداری ورامین
چهارشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۴:۱۵
پریز درود  – برق شیراز (لغو شد)
شاهین ماهشهر ۱ – ۱ ملی حفاری اهواز

نفتون مسجد سلیمان ۲ – ۲ خلیج فارس خونسرخ
شهرداری یاسوج  –  پرسپولیس برازجان (لغو شد)

پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری اراک ۱ – ۳ فجر میثاق کرج


 

هفته دوم
سه شنبه ۲۰ بهمن ماه ساعت ۱۴

شهدای بابلسر ۱ – ۰ شهدای ساری
شهرداری رودسر ۰ – ۰ کیمیا فرایند
اتکا گلستان – چوکای تالش ( لغو)
کاوه شهرداری ورامین ۰ – ۱ ایرانداد تهران
امید حسن آباد ۱ – ۰ استقلال جنوب تهران
صفاهان اصفهان ۱ – ۰ فجر میثاق کرج
چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴

شهرداری فومن ۴ – ۰ استقلال نوین بجنورد

عمران شهرداری ساری ۰ – ۲ شهید کریمی جویبار
شهرداری همدان  – استانداری کرمانشاه (لغو شد )
افرا درب تبریز ۲ – ۱ شهرداری اراک
چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۴:۱۵
پرسپولیس برازجان ۰ – ۱ شاهین ماهشهر
شهرداری فیروز آباد ۶ – ۱ پریز درود
ملی حفاری اهواز ۱ – ۱ نفتون مسجد سلیمان
قشقایی شیراز ۶ – ۰ بهمن کرج
خلیج فارس خونسرخ ۰ – ۱ برق شیراز

 


هفته سوم
دوشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۴
چوکای تالش ۲ – ۱ شهدای بابلسر
شهید کریمی جویبار ۱ – ۱ شهرداری فومن
عمارت گرگان – اتکا گلستان (لغو شد )
استقلال نوین بجنورد ۳ – ۱ شهرداری رودسر
شهدا ساری ۱ – ۱ عمران شهرداری ساری
استقلال جنوب تهران ۳ – ۰ کاوه شهرداری ورامین
فجر میثاق کرج ۰ – ۰ امید حسن آباد
سه شنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۴
استانداری کرمانشاه- افرا درب تبریز (لغو شد)
شهرداری اراک ۱ – صفاهان اصفهان ۰
ایرانداد تهران ۱ – شهرداری همدان ۱
سه شنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۴:۱۵
نفتون مسجد سلیمان ۱ – پرسپولیس برازجان ۰
پریز درود ۲ – خلیج فارس خونسرخ ۰
بهمن کرج ۰ – شهرداری فیروز آباد ۰
برق شیراز۱ – ملی حفاری اهواز ۱
شاهین ماهشهر ۰ – قشقایی شیراز ۰

 


هفته چهارم

 

دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۴-هفته چهارم

استقلال نوین بجنورد- آرش ری
عمران شهرداری ساری ۰ – ۰ چوکای تالش
شهرداری رودسر ۰ – ۳ شهید کریمی جویبار
شهرداری فومن ۲ – ۰ شهداء ساری

مشاهده خبر...
نرخ رسمی دلار و یورو تقویت و پوند تضعیف شد+جدول

شهدای بابلسر استراحت دارد

 

دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۴-هفته چهارم

امید حسن آباد ۰ – ۰ صفاهان اصفهان
افرادرب تبریز ۲ – ۱ ایرانداد تهران
شهرداری همدان ۲ – ۲ استقلال جنوب تهران
کاوه شهرداری ورامین ۲ – ۰ فجر میثاق کرج

 

دوشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۴-هفته چهارم

شهرداری فیروز آباد ۱ – ۱ شاهین ماهشهر
فرید کرج ۳ – ۲ پَریز درود
پرسپولیس برازجان ۱ – ۱ برق شیراز
قشقایی شیراز ۴ – ۰ نفتون مسجد سلیمان

سه شنبه ۴/۱۲/۱۳۹۴-هفته چهارم

ملی حفاری اهواز ۳ – ۱ خلیج فارس خونسرخ

 


هفته پنجم

 

یکشنبه ۹/۱۲/۱۳۹۴-هفته پنجم 
آرش ری ۴ – ۲ شهدای بابلسر
چوکای تالش ۱ – ۰ شهرداری فومن
شهداء ساری ۲ – ۰ شهرداری رودسر
شهید کریمی جویبار ۱ – ۰ استقلال نوین بجنورد

یکشنبه ۹/۱۲/۱۳۹۴-هفته پنجم

فجر میثاق کرج ۲ – ۱ شهرداری همدان
استقلال جنوب تهران ۱ – ۰ افرادرب تبریز
صفاهان اصفهان – کاوه شهرداری ورامین (معوقه شد )
شهرداری اراک ۲ – ۱ امید حسن آباد

یکشنبه ۹/۱۲/۱۳۹۴-هفته پنجم

برق شیراز ۱ – ۱ قشقایی شیراز
خلیج فارس خونسرخ ۱ – ۱ پرسپولیس برازجان
شاهین ماهشهر ۲ – ۰ فرید کرج
نفتون مسجد سلیمان ۱ – ۲ شهرداری فیروز آباد

دوشنبه ۱۰/۱۲/۱۳۹۴
پَریز درود- ملی حفاری اهواز -ساعت۱۴:۱۵ تختی درود لرستان


 

هفته ششم

شنبه ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ – هفته ششم
استقلال نوین بجنورد ۲ – ۰ شهدای ساری
شهرداری رودسر ۰ – ۱ چوکای تالش
شهید کریمی جویبار  ۳ – ۱ آرش ری
عمران شهرداری ساری ۰ – ۱ شهدای بابلسر

 

یکشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴  هفته ششم
ایرانداد تهران ۰ – ۰ شهرداری اراک
شهرداری همدان ۲ – ۰ صفاهان اصفهان
کاوه شهرداری ورامین ۱ – ۱ امید حسن آباد
افرادرب تبریز ۲ – ۳ فجر میثاق کرج

شنبه ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ – هفته ششم

شهرداری فیروز آباد ۱ -۱ برق شیراز
فرید کرج ۰ – ۰ نفتون مسجد سلیمان

یکشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

شاهین ماهشهر ۱ – ۰ پَریز درود
قشقایی شیراز ۱ – ۰ خلیج فارس خونسرخ
پرسپولیس برازجان ۰ – ۰ ملی حفاری اهواز

 


هفته هفتم:

جمعه  ۲۱/۱۲/۱۳۹۴

صفاهان اصفهان- افرادرب تبریز-ساعت۱۴:۱۵  -ورزشگاه تختی اصفهان

چوکای تالش- استقلال نوین بجنورد-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه پوریای ولی تالش گیلان

آرش ری- عمران شهرداری ساری-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه هویزه تهران

شهدای بابلسر- شهرداری فومن۱۴:۱۵  شهید علیزاده بابلسرمازندران

شهدای ساری- شهید کریمی جویبار-ساعت۱۴:۱۵-شهداء ساری مازندران

شهرداری اراک- کاوه شهرداری ورامین-ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه پنجم مرداد اراک

برق شیراز- فرید کرج۱۴:۳۰-ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

پَریز درود- پرسپولیس برازجان۱۴:۳۰  -ورزشگاه  تختی درود

نفتون مسجد سلیمان- شاهین ماهشهر-ساعت۱۴:۳۰-اختصاصی نفتون مسجد سلیمان خوزستان

دوشنبه    ۲۴/۱۲/۱۳۹۴

استقلال جنوب تهران- ایرانداد تهران-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه اتکاء تهران

امید حسن آباد- شهرداری همدان۱۴:۱۵  اختصاصی شهرداریحسن آباد تهران

خلیج فارس خونسرخ- شهرداری فیروز آباد-ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختی بندر عباس

ملی حفاری اهواز- قشقایی شیراز -ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

چهارشنبه  ۲۶/۱۲/۱۳۹۴

معوقه هفته اول- شهید کریمی جویبار- شهدای بابلسر-ساعت ۱۴:۱۵-شهید کریمی جویبار مازندران

معوقه هفته اول – آرش ری- چوکای تالش۱۴:۱۵  هویزه تهران

معوقه  هفته پنجم- صفاهان اصفهان- کاوه شهرداری ورامین ۱۴:۱۵- -ورزشگاه تختی اصفهان

پنجشنبه   ۲۷/۱۲/۱۳۹۴

معوقه هفته اول – پَریز درود- برق شیراز-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه تختی درود

مشاهده خبر...
تیم فوتسال اتحاد قشقایی،قهرمان جام رمضان کوار شد

معوقه هفته اول فرید کرج- پرسپولیس برازجان  ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج


 

هفته هشتم:

دوشنبه    ۹/۱/۱۳۹۵

شهرداری رودسر – شهدای بابلسر-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهید قاسمی رودسرگیلان

شهرداری فومن -عمران شهرداری ساری-ساعت  ۱۵:۳۰  -ورزشگاه آزادی فومن گیلان

شهید کریمی جویبار- چوکای تالش-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهید کریمی جویبارمازندران

شهدای ساری- آرش ری -ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه شهداء ساری

افرادرب تبریز- امید حسن آباد  ۱۵:۳۰-ورزشگاه مرزداران تبریز

ایرانداد تهران- فجر میثاق کرج۱۵:۳۰-ورزشگاه الیاف تهران

استقلال جنوب تهران- شهرداری اراک  ۱۵:۳۰-ورزشگاه اتکاء تهران

فرید کرج- خلیج فارس خونسرخ-ساعت   ۱۶:۰۰-ورزشگاه انقلاب کرج

شهرداری فیروز آباد – ملی حفاری اهواز۱۶:۰۰  -ورزشگاه تختی فیروز آباد فارس

شاهین ماهشهر – برق شیراز-ساعت۱۶:۰۰-ورزشگاه شهداء ماهشهر خوزستان

سه شنبه  ۱۰/۱/۱۳۹۵

شهرداری همدان- کاوه شهرداری ورامین-ساعت۱۵:۳۰-ورزشگاه ملت همدان

نفتون مسجد سلیمان- پَریز درود۱۶:۰۰  اختصاصی  نفتون-ورزشگاه مسجد سلیمان خوزستان

قشقایی شیراز- پرسپولیس برازجان-ساعت ۱۶:۰۰-ورزشگاه دستغیب شیراز

 


 

هفته نهم:

دوشنبه   ۱۶/۱/۱۳۹۵

عمران شهرداری ساری- شهرداری رودسر-ساعت۱۶:۰۰–ورزشگاه شهداء ساری

آرش ری-شهرداری فومن-ساعت۱۶:۰۰-ورزشگاه هویزه تهران

شهدای بابلسر- استقلال نوین بجنورد۱۶:۰۰-ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

چوکای تالش- شهدای ساری  ۱۶:۰۰-ورزشگاه پوریای ولی تالش

کاوه شهرداری ورامین- افرادرب تبریز  ۱۶:۰۰-ورزشگاه  تختی ورامین تهران

صفاهان اصفهان- ایرانداد تهران-ساعت  ۱۶:۰۰-ورزشگاه  تختی اصفهان

برق شیراز – نفتون مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۳۰  -ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

خلیج فارس خونسرخ -شاهین ماهشهر-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه تختی  بندر عباس

ملی حفاری اهواز – فرید کرج-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه اختصاصی حفاری اهوازخوزستان

پرسپولیس برازجان- شهرداری فیروز آباد-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه تختی برازجان بوشهر

سه شنبه ۱۷/۱/۹۵

فجر میثاق کرج- استقلال جنوب تهران-ساعت۱۶:۰۰-ورزشگاه انقلاب کرج

-شهرداری اراک – شهرداری همدان -ساعت ۱۶:۰۰-ورزشگاه۵ مرداد اراک

پَریز درود – قشقایی شیراز-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه تختی درود


 

هفته دهم :

سه شنبه ۳۱ فروردین ۹۵

شهدای بابلسر- شهید کریمی جویبار-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

عمران شهرداری ساری – استقلال نوین بجنورد۱۶:۱۵-ورزشگاه شهداء ساری

چوکای تالش- آرش ری  ۱۶:۱۵-ورزشگاه پوریای ولی تالش

شهرداری فومن- شهرداری رودسر-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه آزادی فومن

شهرداری همدان- افرادرب تبریز-ساعت۱۶:۱۵  -ورزشگاه ملت همدان

صفاهان اصفهان- استقلال جنوب تهران-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه تختی اصفهان

امید حسن آباد- ایرانداد تهران-ساعت  ۱۶:۱۵-ورزشگاه اختصاصی شهرداری حسن آباد تهران

فجر میثاق کرج – شهرداری اراک-ساعت۱۶:۱۵-ورزشگاه شریعتی کرج

ملی حفاری اهواز- شاهین ماهشهر-ساعت۱۶:۴۵ -ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

برق شیراز – پَریز درود -ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

خلیج فارس خونسرخ – نفتون مسجد سلیمان-ساعت۶:۴۵-ورزشگاه تختی بندر عباس

قشقایی شیراز- شهرداری فیروز آباد-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه دستغیب شیراز

پرسپولیس برازجان- فرید کرج۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی برازجان بوشهر


 

هفته یازدهم:

دوشنبه ۶/۲/۱۳۹۵

 

استقلال نوین بجنورد – شهرداری فومن-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد خراسان شمالی

شهدای ساری- شهدای بابلسر-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه شهداء ساری  مازندران

شهید کریمی جویبار- عمران شهرداری ساری-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه شهید کریمی جویبار

آرش ری- شهرداری رودسر-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه هویزه تهران

ایرانداد تهران- کاوه شهرداری ورامین-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه الیاف تهران

استقلال جنوب تهران- امید حسن آباد-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه اتکاء تهران

فجر میثاق کرج – صفاهان اصفهان-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه شریعتی کرج

شهرداری اراک – افرادرب تبریز-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه ۵ مرداد اراک مرکزی

شاهین ماهشهر- پرسپولیس برازجان-ساعت۱۷:۰۰-ورزشگاه شهداء ماهشهر خوزستان

سه شنبه ۷/۲/۱۳۹۵  

نفتون مسجد سلیمان- ملی حفاری اهواز-ساعت ۱۷:۰۰-ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان

فرید کرج- قشقایی شیراز-ساعت ۱۷:۰۰-ورزشگاه شریعتی کرج البرز

پَریز درود- شهرداری فیروز آباد-ساعت۱۷:۰۰  -ورزشگاه تختی درود لرستان

 

برق شیراز- خلیج فارس خونسرخ-ساعت۱۷:۰۰ -ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

 

لینک کوتاه : https://www.sardarjonoub.ir/?p=3802

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.