کد خبر:1031
پ
کتاب-آموزش-زبان-ترکی

زبان ترکی نمادی از فلسفه ی کل به جزء است

ترکی زبان مادری قریب نیم میلیارد آسیایی و ارویایی و از لحاظ جغرافیایی وسیع ترین زبان بومی دنیا و از زبانهای قدیم شرق است. این زبان متعلق به خانواده ی زبان های اورال آلتایی و از لحاظ ساختاری (agglutinative )یا یسوندی ( bitişken)می باشد و قدیمی ترین قرابت های کشف شده ی این زبان ،زبان […]

ترکی زبان مادری قریب نیم میلیارد آسیایی و ارویایی و از لحاظ جغرافیایی وسیع ترین زبان بومی دنیا و از زبانهای قدیم شرق است. این زبان متعلق به خانواده ی زبان های اورال آلتایی و از لحاظ ساختاری (agglutinative )یا یسوندی ( bitişken)می باشد و قدیمی ترین قرابت های کشف شده ی این زبان ،زبان های خاموش سومری و عیلامی است.

فریتز هومل سومر شناس آلمانی با مقایسه ی زبانهای ترکی و سومری اثبات کرد که این دو زبان همریشه و زبان های سومری و عیلامی جزء زبانهای اورال آلتایی است  مثلا لغات  آتا آنا قیز سو قوش اودون اوخ اوچ (۳)و…در زبان سومری متداول بوده است .در خاورمیانه  آناطولی شرق ارویا و اطراف خزر یس از سومری ها تمدن های بسیاری نظیر سکا  گوت کاس اورارتو  ماد اوغوز اورارتو سیلیک عیلام و… مربوط به اقوام ترک زبان به وجود آمده است .

  ما در این مبحث به شکلی از فرهنگ و تاریخ اشاره می کنیم که با کمک و توسط زبان و زبان شناسی قابل بررسی است . با کمک علم زبان شناسی  اطلاعات مستند تر و علمی تری از تمدن فرهنگ و تاریخ و جغرافیایی اقوام زنده  و خاموش ادوار مختلف تاریخ و روابط آن اقوام با یکدیگر و مردمان معاصر ،ییدایش  مهاجرت ها  افول و سایر مشخصات و جزئیات آنان بدست می آوریم .جنبه ی مادی و عینی فرهنگ یعنی تمدن که قابل استنادتر از انبوه گزارشات سردر گم و بعضا غیر عقلی و غیر علمی دروغین معکوس مجهول و مجهول تا غلط و افسانه وار تاریخ است ،

را  ازطریق  زبان دقیق تر و علمی تر می توان مورد مطالعه و تحقیق قرارداد. کثرت اسامی برای انواع حیوانات  گیاهان  درختان  رودها کوهها تیه ها  انواع سنگ ها و نامهای گوناگون  برای مکانهای جغرافیایی و زمین شناسی طبیعی در زبان ترکی قشقایی گویای شیوه ی حیات  جغرافیای سکونت و میزان قدمت متکلمان این زبان بوده است. فرهنگ تماما در زبان جاری است در قالب ادبیات شفاهی و کتبی  مثل ها و متل ها و …

در رابطه با این موضوع چند ضرب المثل از ترکی قشقایی می تواند گویای دین باور فرهنگ فولکولور و غیره  قشقایی می باشد.آج قارن تانری تانیماز /بیر قاریش گؤج اون یاش تانریدان بؤیوکتور /  قیز بوغدادیر اوغول آریا/ (شعر انواع قالب و وزن آن نیز متاثر از شکل زبان است)کلمات بسیاری در زبانها هستند که غیر قابل ترجمه می باشند  کلماتی که بیانگر حالات صفات تمایزات و مشخصه های یک وجود خارجی در نظر یک قوم هستند نظیر:اسم یا صفتی برای یک موجود که نشانگر قدرت تشخیص تمایز تفکرو میزان وسعت نظر یک قوم است که در تفکر قابل رؤیت و جمعی یعنی زبان آن قوم متولد شده است .

مثلا کلمه ی (خان )در ترکی به شخصی گفته می شود که دارای صفات خوب باشد نظیر شعور دانایی صداقت شجاعت عدالت  اصالت غیرت کرم سخاوت زیبایی خوش کلامی که همراه با انتقال ظاهر کلمه و بار فرهنگی  اجتماعی  این کلمه در میان اقوام غیر ترک متداول شده است.ییدایش تکامل و حیات  زبانها مرتبط و متاثر از طبیعت / جغرافیا / سیاست /  اقتصاد و قدرت ذاتی هر زبان و …است.

محسن نامداری: روزی که بهمن بیگی خبرنگار تربیت کرد
مشاهده خبر...

هر زبان دارای یک موج و فرکانس مخصوص و دارای یک قدرت  متافیزیکی و روحی خاص و حاوی یک انرژی است که قدرت ویژه ای را به متکلم می بخشد . زبان کانال و یل ویژه ای است برای ارتباط انسان با تمام اجزاء جهان . زبان شکل گنجانده شده ی جهان در مغز است. زبان جهان درون ما ،طراح تفکر اعتقاد جهان بینی و خود تفکر ماست.

هر زبان شاخص ،ممیز ،و نماینده ی گروهی از انسانهاو میدان قدرت نمایی عقل آنهاست.زبانهای دارای قدمت بیشتر غنی ترند و چون زبان و تفکر محصول یکدیگرندو رابطه ی مستقیمی با هم دارند غنای زبان از دلایل برتری تفکراست / لغات و اسامی مجرد عریان و جامد در یک زبان معرف تفکر اعتقاد فرهنگ اخلاق جهان بینی متکلمان آن زبان است . که اجمالا مثالهایی آورده شده است. روابط بسیار دقیق میان اجزاء مختلف زبان ترکی با اتم طبیعت حیات مغزعصب روح و علوم  انسان را به تفکر وادار می کند .

با توجه به ساختار طبیعت گرای زبان ترکی این زبان  می تواند ماوراء زمینی باشد و ارتباط ما را با کرات دیگر میسر سازد و افسانه ها را به واقعیت ییوند دهد. چرا و چگونه ارتباط میان اقوام پروتو ترک سومر با موجودات فضایی انجام می گرفته است که به شکلی گنگ در کتیبه های سومری به آن اشاره شده است… آیا مبنای تمدن این اقوام و بشر جدید غیر زمینی است؟آیا خاستگاه زبان ترکی ماوراء زمین است؟رابطه ی میان ترکی این کلام ارتباطی عالی و اسرار آمیز با فضا و ساکنان آن قابل تامل و تعمق است .

با این توضیح که ساختار زبان ترکی از فونتیک ،هجا کلمه تا گرامر  معنا و اجزاء آن ،دقیق فورمولیزه و با تمام زبانهای روی کره زمین متفاوت و  مطابق با تکامل حیات و بسیار اساسی است. بدون اسناد و مدارک باستان شناختی و تحقیقات عمیق  علمی موازی با شاخه های مختلف علم زبان شناسی  قضاوت علمی در باره ی چرایی و چگونگی نفوذ ترکی در ساختار زبانهای دیگر مشکل به نظر می رسد . وسعت جغرافیایی کاربرد زبان ترکی و بومی بودن این زبان در قسمتهای وسیعی از کره ی ارض تاثیر و تعامل این زبان را با زبانهای بسیاری محقق می سازد . آنگونه که محقق است رشد و غنای زبان  متاثر از تعالی علم عقل فرهنگ و تمدن است.

آنچه را که برای علم مشهود است اقوام التصاقی زبان همچون سومر / عیلام و تمدن های اطراف دریای خزر ترکستان و آسیای میانه در روند ییشرفت علم و تمدن تاثیرات ریشه ای داشته اند و مرتبط با این موضوع رگه هایی از زبان آنان در سایر زبانها باقی مانده است.در مهاجرت های تمدن اقوام یاد شده به غرب و تمدن های بعدی همچون یونان  روم و مصر آثاری از زبان ترکی به تمدنهای اخیر کوچ کرده است . مثلا در اهرام مصر ما با کلمات ترکی برخورد می کنیم که متاخرتر از تمدن سومر است یا در تقابل تعامل و جنگهای امیراطوریها و اقوام ترک و روم حداقل همجهت با این موضوع می توان تاثیرات زبان ترکی و لاتین را بر یکدیگر بررسی نمود.

همه رنجواره های بانوی قشقایی
مشاهده خبر...

گذشته از اینکه درباره ی تاثیرات و چگونگی ییدایش و روابط ماقبل تاریخ این زبانها بر هم . فعلا اسناد واطلاعات قابل اتکای علمی و مطابق با واقعیت قدری دور از دسترس میباشد اما باتوجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی ما به طرف آزادی اطلاعات و تفکر سیر می کنیم امید است در آینده ی نزدیک اسناد بسیاری در این زمینه رونمایی شود که این را هم می توان از الطاف انقلاب اسلامی دانست  .

با توجه به اینکه بخش های وسیعی از تاریخ و باستان شناسی اقوام و ملل ترک توسط جاعلان /راویان افسانه یردازان  نژاد یرستان و انسان نماهای بی هویت و بی اصالت ،نابود/جعل/ دستکاری / وارونه و یا غیر واقعی جلوه داده شده است که تفکر و نظر عامه و ظاهر قضیه را با اصل قضیه متفاوت /متضاد و بعید کرده است و ثابت شده است که در بسیاری موارد و نقاط ،ارزش این علوم و قضایا به لحاظ علمی و منطقی مردود و نامعتبر می باشد.  مانند تاریخ ایران باستان که از ابتدای آن تا ۲۵۰۰سال ییش نابود یا تخریب یا مسکوت گذاشته شده و نیز از ۲۵۰۰سال ییش تا   اسلام  جعل / دستکاری / سرقت و یا معکوس شده است.

ینهان کردن و تخریب تاریخ و تمدن واقعی اقوام ایران و شرق توسط مورخان غربی جهت استعمار و استثمار این اقوام صورت می گرفته است.خادمان و دست نشاندگان غرب و تفکرات ضدانسانی آنها در ایران ، خانواده ی یست و بی هویت یهلوی بوده سفسطه و مغلطه آریایی و تب اریاییسم نیز در راستای استعمار و استحمار اقوام ایران طراحی شده بود .

اکنون  روز به روز اهداف غیر انسانی و زشت غرب و یهلوی که در جهت تخریب تاریخ و تمدن و فرهنگ واقعی اقوام ایران و استعمار این اقوام بوده است آشکارتر و برملاتر می شود. علوم زبان شناسی باستان شناسی تاریخ ژنتیک و علومی از این دست تاکید و تائید می کند که ترکی رابط بین کتیبه ها  اقوام ملل شاهان سلسله ها / امیراطوریها / سرزمین ها/ دورانها گذشته و اکنون بوده است و نه چون لهجه های خفیفی است که از دهلی تا لندن و از کتیبه های هخامنشی و یهلوی تا افسانه نامه ها وناکجاآبادی مجهول تاریخ های مجعول کورکورانه به دنبال آن هنوز می گردند

و البته نمی یابند و می توانند یاد بگیرند که زبان کتیبه های باستان این سرزمین ها چه هست و چگونه و چرا با زبان و تاریخی که توسط اربابان غربی شان ترجمه/ تفسیر/ جعل می شود تفاوت دارد. داشتن تاریخ و هویت با جعل تاریخ و دزدیدن هویت و تخریب و معکوس نمایی زبان دیگران بدست نخواهد آمد.وچگونه دنیای علم و حقیقت به ریش مخترعان و مبلغان و ییروان فرضیه استعماری آریاییسم میخندید.    آری  از زبان و حقیقت مطلق ما ترکی   لهجه های مجعول و مجهول را قدرت فرار   نیست. و متاسفانه متکلمان متمدن؟ این گونه لهجه ها با خان /بیگ /شاه/ اولوس/ اردو/ قوشون / آقا / خانم / داداش / یول / تومان / چاب / توب / تفنگ/ سورتمه/ چایار /قطار /تومار/ تالار / دالان / اتاق / چادر/ قالی/ تشک/ آیینه/ کت/ شلوار/ بلو قرمه/کباب /دونر قیمیز چاخیر / قاشق / بشقاب/ بیاله / ساغر/ باشگاه/ قهرمان و حتی مارال/ جیران/ قوچ / قوش/قو/قرقی/ قرقاول/درنا/سوناو…آشنا شدند و یاد گرفتند که زندگی بهتر و دنیای زیباتری وجود دارد روشن تر از دنیای تاریک درون و بیرون مغزشان و صحرایی که در آن زنده اند و با وسعت فکری روبرو شدند که هنوز نتوانسته اند با آن کنار بیایند.

آخر دیدی کسی پرسید، پس چه شد؟؟؟
مشاهده خبر...

استعمار نیز با مشاهده و کمک این نادانی /بی خبری و غفلت به تخریب و نابودی تفکر و ماهیت اصلی و اورژینال ممالک شرق یرداخته است و جای یای خود را به روی چشم این دسته شرقیان کوردل مطیع / بی هویت/ خود فروش/ و دروغگو قرار داده و محکم کرده است. افراد منافق بزدل کورو بست فطرتی که جرات باز کردن چشم و دل و دیدن حقیقت حیات و زیبایی را نداشته و ندارد و تا همیشه در این غم و ماتم  بخل و حسرت و نقصان خواهند مرد . مبارزه با فطرت /اصالت/ انسانیت/ حقیقت و آزادی نتیجه ای جز خفت/ ذلت و فنا نداشته و ندارد .

اسیاگئتی یک غذای ایتالیایی است و تنها خودلغت توضیح می دهد که این غذا را برای اولین بار ایتالیایی ها ساخته اند و البته که جایگزینی و تعویض این لغت در زبان مقصد برای غذای مذکور نوعی جعل و دزدی است .زبان ها ،دین،فرهنگ ،اعتقادات ،رسومات ،بینش و اخلاق ،شیوه ی حیات جغرافیا و……اقوام را نشان و توضیح می دهد .مثلا تانری (تانگری)ترک با GODیکسان نیست و از دو تفکر و منشا متفاوت مشتق شده است (تانگری دارای مشخصاتی از قبیل ماورای هر چیز،آسمانی ،آسمان،مسلط ،جهان لا یتناهی ،بلند ترین ،آغاز ویایان است.) در تانری ترک علم عقل طبیعت و فلسفه هستی دیده می شود .(ترکان  قشقایی به خدا علاوه بر تانگری ، گؤی کوررا نیز می گویند .گؤی به معنای آسمان یا آبی و کوررا  به معنای کره ،مدور ،گرد و هسته می باشد و در تشریح این کلمه چند نکته اساسی قابل ذکر است :

۱-اشتراک خدا و آسمان و طبیعت یرستی

۲-احاطه زمین توسط خدا

۳-کرویت زمین هزاران سال قبل از کشف این مساله توسط علم و…)

کلیدواژه : «ساخت مقبره جهانگيرخان قشقايي»315354Dağlar qarıyamqashqai musicQaşqayı Türkcesiniŋ örgedimiآنامینگ دیلهآنامینگ دیله باغله در جانوماآی دا کیم واراجرای اهنگ هجران در جشنواره موسیقی ترکان دنیا در اادبیات نو قشقایی احتیاج به حمایت معنوی دارداستاد برزو طیبی پوراعتراض قشقاییالفبای عرب یا الفبای لاتین کدام یک برای نوشتن ترکیالفبای معجزه گر منتشر شداموزش ترکی قشقاییانتشار ترجمهانتشار ترجمه ترکی قشقایی«رباعیات عمر خیام » در بازانجمن دانشجویان قشقاییانقلاب نیوزانلود موسقی قشقاییاهانت به قشقاییاهانت به قشقایی هااوزاق یولاولین تیم قشقاییايــرانـیـنـگ عـزتــي بــللي يــادگــارایران در شیراز بازسازی می شودایل قشقاییبازهم اصفهانی هابرپایی نمایشگاه صنایع دستی قشقایی در شهرستان آبادهپخش فيلم داستاني الفباي معجزه گرپژوهشگر و مدرس دانشگاه شیراز گفتتاریخ گمشده قوم قشقایی منتشر شدترکان قشقاییترکی قشقاییتصاویر قشقاییتوهین به قشقاییتوهین به قشقایی هاتوی قاشقایی ائلنداتیزر نیسان قشقاییتیمور گردانیجدول لیگ برتر بزرگسالان استان فارسdجمعیت جوانان قشقاییحرمتلی دیلداشلارخاطرات ملک منصورخان خان قشقاییخود آموز ترکی قشقاییخوداموز تورکی قاشقایدانشجویان قشقاییدانلود pdfدانلود pdf ایل قشقایی زنده در این سرزمیندانلود اهنگ قشقاییدانلود زندگینامه شاعر پر آوازه یوسفعلی بیک قشقاییدانلود عصر قشقاییدانلود موسقی قشقاییدانلودXeberlerدانمايشگاه لباسهای سنتی ايل قشقايی ايران و قوم ساپدر مسیر تند باددیدار انجمن دانشجویان قشقاییدیدار انجمن دانشجویان قشقایی با هنرمندان قشقاییدیوان کامل اشعار امیرتیموری گورکانی در دست چاپراه‌اندازی می‌شودرباعیات عمر خیامساز پرسوز فرودسایت یوسف علی بیگشاعر قشقاییضرب المثلهای ترکیعذرخواهی از قشقایی هاعروسی در ایل قشقاییعشایر قشقاییعکسعکس از نمایشگاه صنایع دستیعکس قشقاییفرهنگ نام های ترکیقاشقاییقره قانلوقره کشیقره کشیقشقاييقشقایی تویهقشقایی نام یك شهید تئاتر استقشقایی نگین تاج تاریخ فاخر جنوب ایران استقشقاییقشقاییکتاب سفره ایل قشقایی منتشر شدکتاب سیری در بوستان قشقاییکلاه قشقایی بر سر کی روشگاهنامه اینترنتی انجمن دانشجویان قشقاییماذوندان بیر شعرمتولد 1344 ایل قشقاییمزار شاعر نامدار عشایرمعرفی وبلاگ قاشقاییمقبره حکیم آیت الله جهانگیر خان قشقاییمقبره یوسفعلی بیگ قشقاییموسقی قشقاییموسیقی قشقایینقاره قشقايينمایشگاه ایل قشقایی در فیروزآبادهمایش بزرگداشت یکصدمین سال در گذشت شاعر بلند آوازههیچگاه توهین و بی حرمتی به هیچ قوم و طایفه ای نکرديادنامه شهید حسین قشقائی
دیدگاه کاربران ۳ دیدگاه
 • مهدی ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ / ۱۰:۵۳ ق٫ظ
  0 0

  سومریها و ارتباط ژنتیکی و زبانی با ترکها

  تاریخ کهن Arbinها (حاملان هاپلوگروه R1b) از آسیای میانه تا اروپا (۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۱۵۰۰ سال پیش)
  Ancient History of the Arbins, Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to 1,500 Years before Present
  نویسنده:آناتولی کلیوسوف (Anatole Klyosov)
  آکادمی (DNA Genealogy,new town,USA)
  آوریل ۲۰۱۲
  خلاصه
  این مقاله تجدیدبنای تاریخ مهاجرتهای هاپلوگروه R1b بین سالهای ۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۱۵۰۰ سال پیش را هدف گرفته است.
  تعداد ۴۴۰۸ هاپلوتایپ هاپلوگروه R1b به عنوان هاپلوتایپهای اجدادی جمعیت های دارای هاپلوگروه R1b در نظر گرفته شدند و تاریخ نیای مشترک آنها محاسبه گردید.
  نواحی در نظر گرفته شده از جنوب سیبری (آسیای میانه) در شرق شروع شده(جاییکه هاپلوگروه R1b حدود ۱۶۰۰۰ سال پیش بوجود آمده است) و از طریق شمال قزاقستان، جنوب اورال به روسیه و فراتر از آن به اروپا ختم می شود(مسیر شمالی در حدود ۴۵۰۰ سال پیش وارد اروپا شده است.همچنین از دشت روسیه به سمت جنوب وارد قفقاز (۶۰۰۰ سال پیش) و آسیای صغیر (۶۰۰۰ سال پیش) و خاورمیانه (۶۰۰۰ تا ۵۵۰۰ سال پیش) و از آنجا به بالکان (۴۵۰۰ سال پیش) وارد اروپا شده و از مسیر شمال آفریقا و دریای مدیترانه (۵۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش) وارد شبه جزیره ایبری شده است.
  حاملان هاپلوگروه R1b در طول مسیر حرکت خود به خاورمیانه و بین النهرین، تمدن سومر را بنا نهاده اند و سپس به سمت اروپا حرکت کرده اند.
  This article aims at reconstructing the history of R1b ancient migrations between 16,000 and 1500 years before present (ybp). Four thousand four hundred eight (4408) haplotypes of haplogroup R1b (with subclades) were considered in terms of base (ancestral) haplotypes of R1b populations and the calculated time to their common ancestors. The regions considered are from South Siberia/Central Asia in the east (where R1b haplogroup arose ~16,000 ybp) via the North Kazakhstan, South Ural to the East European Plain and further west to Europe (the northern route entering Europe around 4500 ybp); from the East European Plain south to the Caucasus (6000 ybp), Asia Minor (6000 ybp) and the Middle East (6000 – 5500 ybp) to the Balkans in Europe (the southern route, entering Europe around 4500 ybp); along North Africa and the Mediterranean Sea (5500 – 5000 ybp) via Egypt to the Atlantic, north to Iberia (the North African route with arrival to the Pyrenees 4800 ybp). The Arbins (bearers of R1b haplogroup) along their migration route to the Middle East and South Mesopotamia apparently have established the Sumer culture (and the state), moving westward to Europe (5000 – 4500 ybp) carrying mainly the R-M269 subclade and its downstream L23 subclade

  نتایج
  این تحقیق به طور اساسی یک مثال از کاربرد تبارشناسی با استفاده از DNA را برای مطالعه تاریخ بشرارائه می دهد.
  این مثال یک تلاش پیچیده و چالشی است که به چند معمای مبهم تاریخی و زبان شناختی نزدیک می شود.یکی از معماها زبان یا زبانهایی است که Arbinها (حاملان هاپلوگروه R1b) از ۱۶۰۰۰ سال پیش تا ۳۰۰۰ سال پیش به آن زبان یا زبانها صحبت می کردند.این زبان یا زبانها تقریبا در طول این زمان طولانی، باوجود پویایی و تداوم آنها، یک زبان غیر هندواروپایی بوده است.به صورت فرضی، این زبانها توسط زبان شناسان به صورت زبانهای مرده و نه چندان مرده طبقه بندی شده اند.این زبانها شامل زبانهای پروتوتورکی (proto-turkic) ، سومر، قفقاز شمالی، دین-قفقازی و باسکی می شود.این زبان Arbinها شاید در اصل یک زبان بوده که در طی هزاره ها و محدوده اوراسیا جریان داشته است.
  This study essentially presents an example of the application of DNA Genealogy for studies on the history of mankind. This example is a complex and challenging endeavor which also touches upon some mysterious puzzles of history and linguistics. One of those puzzles is what language or languages were spoken by the Arbins from 16,000 to 3000 ybp and it almost certainly was a continuing, in its dynamics, a non-Indo-European language. Assumptively, these languages are considered by linguists as assorted and disconnected “dead” and not so dead languages, such as proto-Turkic, Sumer, North-Caucasian, Dene-Caucasian, Basque, and many pre-Indo-European languages in Europe of 5000 – 2000 ybp, and some later languages (M.Gimbutas termed these languages “Old Europe”, and ascribed them to the sedentary farming populations; unfortunately, she did not clearly perceive that the “Old Europe” constituted an amalgam of the pre-“Old Europe” hunter-gatherer and farming populace with the Asian hunter-gatherer migrants marked with R1a1 who reached the Balkans ca. 10-8 mill. BC and along with other innovations brought over their pre-Kurgan etiology with the Pra-Mama Goddess). The language of the Arbins may have originally been a single language easily flowing through millennia and across Eurasia

 • مهدی ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ / ۱۰:۵۶ ق٫ظ
  0 0

  جد پروتوتورک آسیایی ها و اروپایی ها و بومیان آمریکا

  دکتر اسپنسر ولز Spencer Wlells مدیر پروژه ژنوگرافیک genographic project در کتابی با نام journey of man که براساس یافته های علم ژنتیک انسانی نوشته شده است عنوان می کند که ژن پدری یک ترک قزاق به نام زکیرخان نیازوف Zakirkhan Niyazov حاوی ژنی هست که ژن پدری اکثر اروپایی ها و آسیایی ها و بومیان آمریکای لاتین است.این ژن پدری در طول ۴۰۰۰۰ سال در قزاقستان بدون تغییر زندگی کرده است.یعنی جد مستقیم این مرد با همین ژنتیک ۴۰۰۰۰ سال پیش در همین محدوده فعلی زندگی کرده است و فرزندانش به اقصی نقاط دنیا مهاجرت کرده اند.
  Dr.Spencer Wells who wrote a book titled “journey of man” states that he identified the M9 “central asian” marker which first occurred among people of Central Asian(Turkestan) steppes 40000 years ago. He claims that a man named Niyazov( a Kazak Turk) has the M9 but no subsequent markers, therefore he must have descended in an unbroken line from the people who originally occupied Central Asia 40000 years ago. Well states that Niyazov’s gene was the father to most Europeans, most Asians and Native Americans
  ***پروژه ژنوگرافیک در ۱۳ آوریل ۲۰۰۵، از سوی انجمن نشنال جئوگرافیک و آی.بی.ام آغاز شد. بررسی چند ساله آنتروپولوژی ژنتیکی در راه کشیدن نقشه تاریخی کوچ انسانی، هدف آن است. گردآوری و بررسی نمونه‌های دی.ان.ای هزاران نفر از جهانیان راه‌گشای این کار می‌باشد.
  https://majorityrights.com/weblog/comments/europeans_asians_and_racial_ambiguity_where_to_draw_the_lines
  http://www.slideshare.net/karobi/the-story-of-us-the-journey-of-man-by-karobi-moitra
  http://www.travelbook.tv/video/niyazov-s-40-000-year-old-y-chromosome/sij4Z6vrYBs
  http://www.naijaguyzbase.com/videos/download/Mm8BtVc31TM/Ancestors-of-Europeans-many-Indians-Native-Americans-are-Proto-Turks/
  http://www.abroadintheyard.com/modern-faces-ancient-migration/
  http://earningfun.com/watch/bjk9GoQ8EvI/genetic-history-of-p-m45-pre-proto-turkic-ancestors-of-europeans.html
  فایلهای تصویری:
  http://www.youtube.com/watch?v=bjk9GoQ8EvI
  http://www.youtube.com/watch?v=D4c4UanvZdw
  http://www.youtube.com/watch?v=Mm8BtVc31TM

 • مهدی ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ / ۴:۴۹ ب٫ظ
  0 0

  آریایی هایی که آریایی نیستند!!!!!

  درصد پایین هاپلوگروه R1a (مارکر R-M17) در غرب ایران، نشان میدهد که مدل دوم Colin Renfrew در این مورد اتفاق افتاده است.یعنی گویشوران مهاجم هندواروپایی که تعدادشان نسبت به ساکنان بومی این مناطق کمتر بوده است، زبان خود را به مردمان بومی غرب ایران تحمیل کرده اند که Renfrew به این فرآیند تسلط اقلیت نخبه میگوید.
  در این مورد عواملی مانند قدرت نظامی، اقتصادی و توانایی سازماندهی به مهاجمان هندواروپایی از استپ های روسیه این امکان را داده است که فرهنگ خود را به تمدنهای باستانی غرب ایران تحمیل کنند.به عنوان مثال استفاده این صحرانشینان از اسب چه به صورت کشیدن ارابه و یا استفاده تحت عنوان سواره نظام می تواند عامل این تسلط باشد.
  صفحه ۱۶۸ کتاب سفر بشر نوشته اسپنسر ولز
  The Journey of Man:
  A Genetic Odyssey
  Spencer Wells

  The low frequency of M17 in western Iran suggests that, in this case, exactly the sort of scenario envisaged by Renfrew in his second model has occurred. It is likely that a few invading Indo-European speakers were able to impose their language on an indigenous Iranian population by a process Renfrew calls elite dominance. In this model, something – be it military power, economic might, or perhaps organizational ability – allowed the Indo-Europeans of the steppes to achieve cultural hegemony over the ancient, settled civilizations of western Iran. One candidate for this ‘something’ was their use of horses in warfare, either to pull chariots or as mounts.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید